Werkwijze:

In het eerste gesprek maken we samen een inschatting van de aard, ernst en samenhang van uw problemen/ aandoeningen en uw mogelijkheden.

We maken een plan van aanpak en brengen concreet in beeld wat u wilt bereiken.

Vervolgens kiezen we een passende methodiek.

Uiteindelijk gaat het erom, hoe je dit in je dagelijkse bestaan vorm geeft.

Afhankelijk van de aard en ernst van de vraag duurt een gesprek een uur, maar soms kan een dubbel consult zinvol zijn.

De behandeling duurt tussen de één en 10 sessies, en de ervaring leert, dat veel mensen na enkele gesprekken eventueel gekoppeld aan een edelsteenmassage weer zelf verder kunnen.

Vanuit mijn visie streef ik ernaar, dat de cliënt weer de mogelijkheden ervaart om op eigen kracht verder te kunnen gaan.

Indien gewenst kan ik voor advies en/ of vragen op de achtergrond aanwezig zijn.

Reacties zijn gesloten.